Taalergernissen

‘Taalergernissen’ is al lang een vaste ru­briek in tijdschrift Onze Taal. Sommige abonnees storen zich zo erg aan overtredingen van de taalregels dat zij deze verontwaardigd naar Onze Taal opsturen. Omdat veel mensen vallen over taalfouten, adviseert de Taaladviesdienst van Onze Taal de taalregels te volgen en bijvoorbeeld geen ‘Hun hebben dat gedaan’ te gebruiken.

 

Ik onderschrijf dit, vooral als het gaat om geschreven tekst. Je wilt ten slotte niet dat je doelgroep jouw zorgvuldig opgestelde tekst hoofdschuddend wegklikt vanwege een taalfout. Let daarbij wel op ‘overcorrectie’, dus bijvoorbeeld niet standaard hun vervangen door hen (‘Hen iets zeggen’). Want dan doe je het nog niet goed.

 

Taalergernissen zijn voor taalkundigen natuurlijk wel erg interessant om te onderzoeken. Zo onderzochten taalweten­schapper prof. dr. Helen de Hoop en haar masterstudent Ferdy Hubers ‘norm­schendingen’ en de emoties die ze oproepen. Met behulp van een MRI-scanner keken de onderzoekers hoe ‘taalliefhebbers’ constructies als hun hebben en groter als in de hersenen verwerken. De conclusie van het onderzoek? Dat lees je in zijn volledigheid hier.